Standing on the Painter NATSUYUKI NAKANISHI's Horizontal

Tachitasa vs NATSUYUKI NAKANISHI's Horizontal
Date
May 27 2023 OPEN : 14:00 START : 15:00
Venue
Tatsumi Hijikata ・ Nakanishi Natsuyuki Memorial Saruhashi Warehouse
Performer
Tachitasa / Takako Ihoda
Rock balancing / Chitoku Ishihana, Tokan Ishihana
Music / Kenichi Takeda
Performance / Masayuki Kanemori
Still Photography Shooting
Nilla Milla
Videography
Yoshikatsu Serizawa
Staff ・ Cooperation
Technical support / Umeo Saito (FLEX TONE)
Costume cooperation/ Kaori Kaneda (undaily gate)
Hair and makeup/ Kosyu
Atsushi Terao
Video
Flyer